Pravidla Jailbreak serveru
Info! Poslední úprava pravidel byla dne: 30.10.2021 v 22:02 (kvuli deb*lum upraveno pravidlo na odzbrojeni)
Obecná pravidla:
 1. Chovat se slušně, nespamovat, mírnit vulgarismy, neobchodovat ve voicechatu.
 2. Nepoužívat nevhodné, vulgární přezdívky nebo ClanTagy.
 3. Hráč je povinen mít čitelnou přezdívku nebo alespoň její část.
 4. Nedělat reklamu jinému serveru/webu v jakékoliv podobě.
 5. Nevydávat se za admina nebo ho jakkoliv provokovat.
 6. Zákaz využívání bugů ve hře a chyb v mapách, cheatování, scriptování apod.
 7. Admin může kdykoliv zasáhnout do hry a dočasně pozměnit/určit průběh hry.

  Základní Jail pravidla:

 1. Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština a anglický jailový slang.
 2. Cely musí být otevřeny do 60 vteřin od začátku kola, pokud CT neotevřou, mají T Volný den.(FD)
 3. Příkazy rozdává Warden. (CT můžou odzbrojovat, napomenout)
 4. Po smrti/odpojení/vzdání se Wardena, jeho příkazy platí ještě 10 vteřin než nový W vydá příkazy. (Probíhající atrakce může převzít nový W )
 5. Je zakázáno používat názvy příkazů/skinů jako přezdívku.
 6. Provokace - CT si musí udržet odstup od T, pokud CT jenom prochází, nejedná se o provokaci
 7. Mrtví hráči neradí, jak ve hře, tak ani na jiném komunikačním programu. (Výjimka u AFK hráčů).
 8. Nový příkaz ruší stávající. Neplatí pro dodatečný příkaz(zákaz) a zůstání na místě.
 9. Jako pohyb se bere - přesun, výskok, čupnutí(dřepnutí), postavení se, kuchání, prohazování zbraní, hození granátu.
Vysvětlení k příkazům:
 • Pokud Warden řekne, že T mají konat danou činnost (např. walkovat), tak ji konají a nekonají jiné činnosti, než které řekl Warden (neplatí, pokud v cestě je překážka a nedá se snadno obejít apod.)
 • Slovíčkaření je zakázáno (Zeď - Zeť apod. slova se stejnou/podobnou výslovností)
 • Neslovíčkař s příkazami na slovíčko
  - př.: Vyskočíte na slovo AUTO. W vykřikne AUTOBUS. NEPOUŽÍVAT!
 • Odzbrojovací příkazy musí být vydány jmenovitě nebo dostatečně popsané (Jak/kam má zahodit granát?)
 • Zabíjení za maličkosti na začátku kola je zakázané. Představ si, že jsi přeslechl příkaz a bum prásk, můžeš čekat zase 7 minut než skončí kolo, aby jsi mohl zase hrát. Zkus se vžít do role protihráče. Bavilo by tě taky čekat celé kolo kvůli tomu, že jsi omylem kuchnul když jsi se neměl hýbat v cele?

Dodatečné pojmy/vysvětlivky:

 • JB = Jailbreak -> Tento herní mód
 • T = Terorista (Vězeň), CT = CounterTerorista (Policajt), W = Warden
 • Jít walkem = jít chůzí(pomalu/potichu) SHIFT
 • Jít v čupu(kačenka) = jdeš v čupu(dřepu, kleku) Ctrl
 • Voicechat = hlasová komunikace ve hře
 • Chat = textová komunikace ve hře
 • Admin = vysoká autorita na serveru
 • Mute = nemluvit v hlasové komunikaci
 • Freekill (FK) = bezdůvodné nebo neoprávněné zabití
 • Freehit = bezdůvodné, neoprávněné nebo úmyslné nastřelování
 • Slay = smrt / sebevražda (ve hře...)
 • CTBan = zákaz hraní za CT
 • Ban = zákaz hraní na serveru
 • Kick = vyhození ze serveru
 • AFK = hráč co je momentálně neaktivní ve hře
 • Anglický slang = převzatá slova/příkazy z angličtiny používající se na JB
 • Warden = CT hráč co dává příkazy
 • Wardenovat = schopnost dávat příkazy
 • CZ/SK = Česko / Slovensko
 • BHOP = Je to série skoků, kterým dosáhnete větší rychlosti než je rychlost běhu.
 • Přímý směr = nejrychlejší cesta na místo, tak aby se nezranil
 • Vzdušnou čarou = přesun podobný letadlu
 • Rebélie = vzpoura
 • Secret = Tajná místnost nebo místo, které dává mimořádnou výhodu

  Pro CT:

 1. Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu (TV v pozadí apod.)
 2. CT smí odzbrojit T od střelných zbraní a granátů. (musí vícekrát upozornit)
 3. - Toto pravidlo neplatí při hře Sajmon říká
 4. Nesmí bezdůvodně zabíjet a nastřelovat T (Freekillovat a Freehitovat)
 5. Pokud CT dá Freekill(FK) je povinen další kolo spáchat sebevraždu (!kill)
 6. - Oběť freekillu může dotyčnému freekill odpustit
 7. Nesmí zabít T, co nemůže splnit přesně příkaz kvůli překážce, kterou nedokáže ovlivnit (např. blokující AFK hráč, zavřené dveře, nedostatek místa)
 8. Nesmí kempit ve zbrojnici, v šachtě nebo v secretu
 9. Nesmí rušit Wardena jakýmkoliv způsobem, či mu ovládat atrakce bez jeho svolení
 10. Nesmí házet zbraně nebo provokovat T
 11. Musí být schopen odůvodnit za co zabil T
 12. Po smrti Wardena se musí někdo z CT neprodleně ujmout pozice Wardena
 13. Instantní zabíjení na začátku kola za maličkosti je zakázané dávejte výstražný hit. (Jasně když je někdo v šachtě, má zbraň, snaží se utéct tak toto pravidlo neplatí)

  Pro Wardena:

 1. Platí pouze mluvené příkazy
 2. Nesmí schválně přerušovat voice a vymlouvat se, že příkaz nebyl v jednom voice
 3. V případě zaspamovaného voice chatu, musí příkaz(y) zopakovat
 4. Musí být kreativní a snažit se udržet hru zábavnou (nevyvražďovat, využívat atrakce)
 5. Musí nechat vyléčit T před zahájením atrakce, ve které rozhoduje počet životů, pokud si zranění T neudělal sám nebo nedostal výstražnou střelu.
 6. Může dávat libovolné příkazy vězňům, ale příkazy:
 7. - Musí být srozumitelné, smysluplné. (Aby bylo jasné co mají udělat.)
  - "Uděláte skok" a podobné kraviny je zakázáno používat!
  - Nesmí zranit či zabít T nebo CT! (pokud se nejedná o soutěž/atrakci)
  - Nesmí zakázat pohyb kamerou, ale může určit směr pohledu! (max. na minutu)
  - Může vyhlásit mute pouze 1. za kolo max. na 1 minutu, v případě spamu voice chatu může vyhlásit opětovné mute
 8. Nebude nadržovat jeho kamarádům! Na všechny stejný metr.
 9. Warden je povinen u některých atrakcí a her, u kterých se T blokují a hrozí hromadnému úmrtí zapnout noblock (!nb)
 10. - Neplatí tam, kde je to účelem.
  - Příklad: U atrakce barvičky, když jich tam pošleš 12 a nezapneš !nb tak jich ¾ pochcípá => CTBan

  Pro Teroristy/Vězně:

 1. Úkolem je poslouchat příkazy Wardena nebo se vzbouřit
 2. Stává se rebelem jakmile:
 3. - Neuposlechne, nesplní příkaz nebo prohraje soutěž
  - Uteče nebo vleze do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu(pro útěk)
  - Vystartuje na CT
  - Úmyslně zraní či zabije CT (neplatí pokud CT provokuje)
  - Míří střelnou zbraní na CT
 4. Příkaz k přesunu T provede přímým směrem bez zdržování a zůstane tam!
 5. Pokud je T v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než W vydá příkaz, který nemůže splnit v samotce (Neučiní-li tak stává se rebelem)
 6. Poslední rebel(ové), nesmí zbytečně zdržovat hru (kempení apod.)
 7. Nemusí prozradit pozici jiných T
 8. Padne-li T střelná zbraň do ruky, je povinen ji ihned schovat nebo zahodit

  Poslední přání:

 1. Poslední žijící nerebelujíci T má právo na LR/PP (Rebel může pouze lr "Rebel")
 2. CT nesmí kazit poslední přání. (např: blokováním T, střelbou u s4s apod.)
 3. T nesmí zvolit své přání s úmyslem ho podvodem vyhrát. (závod->rebel = slay / ban)
 4. T si musí vybrat PP bez zbytečného zdržování
 5. T si vybere místo konání a způsob průběhu. (Nesmí znevýhodnit CT)
 6. T může navrhnout soutěž(atrakci), kterou mapa nabízí
 7. - Při tomto přání se nesmí stát rebelem!
  - např: skákání přes švihadlo, ruleta, skákačka, apod.

Hry a Módy:

- Musí být vyhlášeny na začátku kola a nesmí se kombinovat.
- Musí být vypsané v pravidlech nebo ve warden menu nebo se svolením a dozorem admina.
- Nesmí se vyvražďovat T v celách, pokud nejsou hrozbou.
- Nesmí se přehánět jejich hraní. (Nedávat každé kolo jinou hru)


1) Herní módy přes WardenMenu.

Po zapnutí módu se zobrazí tabulka s informacemi o hře. U některých módů si lze otevřít menu zbraní příkazem !guns

Pro kokoty - když je tam FFA = je to bez týmování TEČKA


2) Celodenní hry/dny.

- W by neměl používat neplatné příkazy. (Hraje se Tlustý den: Jdete za mnou v čupu apod.)
- Mohou být kdykoliv zrušeny Wardenem
- Herní dny se nesmí kombinovat (př. Sajmon+kachní= povoleno, Tlustý+kachní=zakázáno)

Sajmon říká: Se nesmí opakovat 2 kola za sebou. Nesmí se přejmenovat. Platný příkaz musí být v jednom voice a musí začínat „Sajmon řiká…/ Sajmon hovorí...“ (jinak je neplatný a nesmíte ho splnit.) Sajmon v jednom voice nesmí dělat dlouhé mezery mezi příkazy. Přerušení voice musí být rozpoznatelné! Příkazy dává pouze Sajmon a to včetně odzbrojení! Sajmonovi přikazy se ruší kompletně jeho smrtí nebo jeho odstoupením.
Kachní den: Terroristé musí celé kolo pouze klečet a chodí jako kačenky. (nesmíš si stoupnout po celé kolo, skákání zakázáno není)
Tlustý den: Terroristé chodí celé kolo pouze walkem. (nesmíš běhat celé kolo, můžeš skákat a čupět pouze na místě)

Hry:

- Warden si je může trochu poupravit vyjma vyřazovacích reakcí. Jinak platí instrukce níže.
- Může být aktivní pouze jedna hra v jeden čas.
- Zneužívání her, k zabránění rebélii je zakázáno!

Otázky: V základu platí, že platná odpověď je taková, která je napsaná do chatu. (přesnost odpovědi např. diakritika určí warden)
Vyřazovací Reakce: Může být pouze jako poslední reakce na čup/dřep nebo skok/výskok
Zabíjí pouze Warden. Může být položena maximálně 2krát během kola. Reakce typu “první reakce na ...” nesmí být vyřazovací. Poslední reakce je povolená pouze pro účel vyrovnání počtu T na danou atrakci.
Kohoutí zápasy(Chicken fight): Teroristé pořád čupí(nesmí se postavit) a snaží se vyskočit na hlavu tomu druhému. Kdo jako první vyskočí na hlavu soupeře vyhrál.
Sprej kontest: W určí zeď na kterou T musí nasprejovat sprej. Kdo ho má výše, vyhrává. Sprejuje se Ečkem
Úhly:Warden určí směr a úhel pohledu. T se snaží natočit kamerou ve správném směru a úhlu. (Ve stupních°, na radiány zapomeň)
Semafor: V této hře T reagují na 3 slovíčka a těmi jsou zelená, oranžová a červená. Dále je možno přidat další 2 slovíčka, jedno na zahájení a jedno na ukončení semaforu. Na zelenou běžíte, na oranžovou jdete walkem a na červenou stojíte. (neskákat) Místo těchto pravidel pro semafor je možné využít atrakci semafor na mapě, kde si Warden určí vlastní pravidla.
BOX/FriendlyFire: Nesmí být zapnut v celách ani ihned po otevření cel. (pouze nože), nesmí být zapnut když žije rebel.
TeamGames: T jsou rozděleni do týmů podle barev a navzájem soutěží.
- T nesmí opustit vyhrazené místo určené Wardenem.

Account Panel

Steam Skupina

SteamGroupImg OverCore.eu
Členů: 1472

Přidej se

GameHosting a prodej her