Pravidla Jailbreak serveru
Info! Poslední úprava pravidel byla dne: 17.11.2019 v 16:40 ("Uděláte skok" a podobné kraviny nejsou platný příkaz a je zakázáno je používat!)
Základní pravidla:
 1. Chovat se slušně, nespamovat, mírnit vulgarismy, neobchodovat ve voicechatu.
 2. Nepoužívat nevhodné, vulgární přezdívky nebo ClanTagy.
 3. Hráč je povinen mít čitelnou přezdívku nebo alespoň její část.
 4. Nedělat reklamu jinému serveru/webu v jakékoliv podobě.
 5. Nevydávat se za admina nebo ho jakkoliv provokovat.
 6. Zákaz využívání bugů ve hře a chyb v mapách, cheatování, scriptování apod.
 7. Admin může kdykoliv zasáhnout do hry a dočasně pozměnit/určit průběh hry.

  Základní pravidla:

 1. Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština a anglický jail slang.
 2. Cely musí být otevřeny do 60 vteřin od začátku kola, pokud CT neotevřou, musí dát všem T Volný den.(FD)
 3. Příkazy primárně rozdává Warden.
 4. Jakmile Warden zemře, jeho příkazy platí ještě 10 vteřin. Pokud nový W vydá jakýkoliv příkaz během těchto 10 vteřin tak se ruší ihned. (Probíhající atrakce může nový W převzít)
 5. Je zakázáno používat názvy příkazů/skinů jako přezdívku.
 6. Mrtví hráči neradí, jak ve hře, tak ani na jiném komunikačním programu. (Výjimka u AFK hráčů).
 7. Nový příkaz ruší stávající, pokud se nejedná o dodatečný příkaz(zákaz).
 8. Jakýkoliv nový pohybový rozkaz ruší ten předchozí. (výjimka pro zůstání na místě)
  - Příkaz typu “nehýbat se”, se ruší příkazem k přesunu automaticky.
 9. Jako pohyb se bere - přesun, výskok, čupnutí(dřepnutí), postavení se, kuchání, prohazování zbraní, hození granátu a odjištění granátu.
Dodatečná ustanovení/vysvětlení:
 • Pokud Warden řekne, že T mají konat danou činnost (např. walkovat), tak ji konají a nekonají jiné činnosti, než které řekl Warden (neplatí, pokud v cestě je překážka a nedá se snadno obejít apod.)
 • Pokud slovíčko, na které se má splnit příkaz bude obsaženo v jiném vysloveném slovíčku, musí se splnit.
  - Dané slovíčko se nesmí použít v dalším příkazu, popřípadě se bere jako neplatné
  - př.: Vyskočíte na slovo AUTO. W vykřikne AUTOBUS. => vyskočíte
  - př.2: Vyskočíte na slovo AUTO, W řekne automaticky doplníte = nemusíte vyskočit
 • Odzbrojovací příkazy musí být vydány jmenovitě nebo dostatečně popsané
  - Můžou být použity, pouze pokud si je CT jisté, že T zbraň má!
  - příklad: týpek s oranžovým skinem a m4 na zádech vyhodí zbraň
 • Zabíjení za maličkosti na začátku kola je zbytečné a nezábavné. Představ si, že jsi přeslechl příkaz a bum prásk, můžeš čekat zase 7 minut než skončí kolo, aby jsi mohl zase hrát. Zkus se vžít do role protihráče. Bavilo by tě taky čekat celé kolo kvůli tomu, že jsi omylem kuchnul když jsi se neměl hýbat v cele?

Dodatečné pojmy/vysvětlivky:

 • JB = Jailbreak -> Tento herní mód
 • T = Terorista (Vězeň), CT = CounterTerorista (Policajt), W = Warden
 • Jít walkem = jít chůzí(pomalu/potichu) SHIFT
 • Jít v čupu(kačenka) = jdeš v čupu(dřepu, kleku) Ctrl
 • Voicechat = hlasová komunikace ve hře
 • Chat = textová komunikace ve hře
 • Admin = vysoká autorita na serveru
 • Mute = nemluvit v hlasové komunikaci
 • Freekill (FK) = bezdůvodné nebo neoprávněné zabití
 • Freehit = bezdůvodné, neoprávněné nebo úmyslné nastřelování
 • Slay = smrt / sebevražda (ve hře...)
 • CTBan = zákaz hraní za CT
 • Ban = zákaz hraní na serveru
 • Kick = vyhození ze serveru
 • AFK = hráč co je momentálně neaktivní ve hře
 • Anglický slang = převzatá slova/příkazy z angličtiny používající se na JB
 • Warden = CT hráč co dává příkazy
 • Wardenovat = schopnost dávat příkazy
 • CZ/SK = Česko / Slovensko
 • BHOP = Je to série skoků, kterým dosáhnete větší rychlosti než je rychlost běhu.
 • Přímý směr = přímá cesta po zemi
 • Vzdušnou čarou = přesun podobný letadlu
 • Rebélie = vzpoura
 • Secret = Tajná místnost nebo místo, které dává mimořádnou výhodu

  Pro CT:

 1. Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu (TV v pozadí apod.)
 2. CT smí odzbrojit T od střelných zbraní a granátů. (musí vícekrát upozornit)
 3. - Toto pravidlo neplatí při hře Sajmon říká
 4. Nesmí bezdůvodně zabíjet a nastřelovat T (Freekillovat a Freehitovat)
 5. Pokud CT dá Freekill(FK) je povinen další kolo spáchat sebevraždu (!kill)
 6. - Oběť freekillu může dotyčnému freekill odpustit
 7. Nesmí zabít T, co nemůže splnit přesně příkaz kvůli překážce, kterou nedokáže ovlivnit (např. blokující AFK hráč, zavřené dveře, nedostatek místa)
 8. Nesmí kempit ve zbrojnici, v šachtě nebo v secretu
 9. Nesmí rušit Wardena jakýmkoliv způsobem, či mu ovládat atrakce bez jeho svolení
 10. Nesmí házet zbraně nebo provokovat T
 11. Musí být schopen odůvodnit za co zabil T
 12. Po smrti Wardena se musí někdo z CT neprodleně ujmout pozice Wardena

  Pro Wardena:

 1. Platí pouze mluvené příkazy
 2. Nesmí schválně přerušovat voice a vymlouvat se, že příkaz nebyl v jednom voice
 3. V případě zaspamovaného voice chatu, musí příkaz(y) zopakovat
 4. Musí být kreativní a snažit se udržet hru zábavnou (nevyvražďovat, využívat atrakce)
 5. Slovíčkaření je zakázáno (Zeď - Zeť apod. slova se stejnou výslovností)
 6. Musí nechat vyléčit T před zahájením atrakce, ve které rozhoduje počet životů, pokud si zranění T neudělal sám nebo nedostal výstražnou střelu.
 7. Může dávat libovolné příkazy vězňům, ale příkazy:
 8. - Musí být platné, srozumitelné, smysluplné a musí mít logiku.
  - "Uděláte skok" a podobné kraviny nejsou platný příkaz a je zakázáno je používat!
  - Musí být jasné co Warden daným příkazem myslel
  - Nesmí zranit či zabít T nebo CT! (pokud se nejedná o soutěž/atrakci)
  - Nesmí zakázat pohyb kamerou, ale může určit směr pohledu! (max. na minutu)
  - Může vyhlásit mute pouze 1. za kolo max. na 1 minutu, v případě spamu voice chatu může vyhlásit opětovné mute
 9. Nebude nadržovat jeho kamarádům! Na všechny stejný metr.
 10. Warden je povinen u některých atrakcí a her, u kterých se T blokují a hrozí hromadnému úmrtí zapnout noblock (!nb)
 11. - Neplatí tam, kde je to účelem.
  - Příklad: U atrakce barvičky, když jich tam pošleš 12 a nezapneš !nb tak jich ¾ pochcípá => CTBan

  Pro Terroristy/Vězně:

 1. Úkolem je poslouchat příkazy Wardena nebo se vzbouřit
 2. Stává se rebelem jakmile:
 3. - Neuposlechne, nesplní příkaz nebo prohraje soutěž
  - Vleze do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu(pro útěk)
  - Úmyslně zraní či zabije CT (neplatí pokud CT provokuje)
  - Míří střelnou zbraní na CT
  - Pozn: kuchání šachty není rebélie není-li zakázáno Wardenem
 4. Příkaz k přesunu T provede přímým směrem bez zdržování a zůstane tam!
 5. Pokud je T v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než W vydá příkaz, který nemůže splnit v samotce (Neučiní-li tak stává se rebelem)
 6. Poslední rebel(ové), nesmí zbytečně zdržovat hru (kempení apod.)
 7. Nemusí prozradit pozici jiných T
 8. Padne-li T primární zbraň do ruky, je povinen ji ihned schovat nebo zahodit
 9. - Při zakázaném pohybu je mu pohyb prominut
 10. K některým/základním příkazům použij hlavu

  Poslední přání:

 1. Poslední žijící nerebelujíci T má právo na LR/PP
 2. CT nesmí kazit poslední přání. (např: blokováním T, střelbou u s4s apod.)
 3. T nesmí zvolit své přání s úmyslem ho podvodem vyhrát. (rebel / slay / ban)
 4. T si musí vybrat P bez zbytečného zdržování
 5. T si vybere místo konání
 6. T může navrhnout soutěž(atrakci), kterou mapa nabízí
 7. - Při tomto přání se nesmí stát rebelem!
  - např: skákání přes švihadlo, ruleta, skákačka, apod.

  Dodatečné:

  U LR jako je Kulka za kulku apod., může říct dodatečné požadavky. (bez skoku apod.)
  U hodu zbraní/golfu může být dodatečné pravidlo jako je: hod z místa(se skokem), hod se skokem, hod bez skoku
  U Závodu, může určit kudy a jak se bude závodit. (např.: Budem závodit v bazénu)

Celodenní hry:

- Musí být vyhlášeny na začátku kola a nesmí se kombinovat. (během první minuty)
- Musí být vypsané v pravidlech nebo ve warden menu nebo se svolením a dozorem admina.
- Nesmí se vyvražďovat T v celách, pokud nejsou hrozbou.
- Nesmí se přehánět jejich hraní. (Nedávat každé kolo jinou hru)


1) Hry co trvají celé kolo. Nelze je ukončit. Povolené pouze přes WardenMenu.

Přestřelka: Info v chatu při zapnutí.
Dobývání: Pouze přes WardenMenu jako přestřelka, s tím, že W určí místo, které se bude dobývat. Pokud CT kempí na místě jiném než určeném, nesmí zabít T. Vězni musí dobývat jinak slay/jiný trest.
Volný den(Freeday): Výjimka! Muže se ukončit dříve.T nesmí u sebe nosit primární zbraně. Jakékoliv CT může upozornit T, aby si od něj drželo odstup. Může být ukončen pouze, když zazní hláška v chatu nebo když žije menšina T.
Zombie Day: Info v chatu při zapnutí.
[VIP] Schovka: Před zapnutím se musí otevřít cely. CT nesmí zranit jiné T během oslepení. T nesmí radit, jak živí tak i mrtví. Poslední T má přání.
[VIP] Honěná: CT se snaží pochytat všechny T. Když je T chyceno, nemůže se hýbat a musí počkat, než ho jiné T osvobodí. Hra končí pochytáním všech T nebo vypršení časového limitu. (Chytá se a osvobozuje se Éčkem)
[VIP] LastManStanding: Po skončení odpočtu bojují všichni proti všem. Dělat týmy je zakázáno.


2) Hry co se mohou kdykoliv zrušit.

- Po smrti Wardena se tyto dny ruší, avšak příkazy stále platí 10 sec. po jeho smrti, dokud si nové CT neveme wardena a nedá nové příkazy.
- W by neměl používat neplatné příkazy. (Hraje se Tlustý den: Jdete za mnou v čupu apod.)
- Mohou být kdykoliv zrušeny Wardenem

Sajmon říká: Se nesmí opakovat 2 kola za sebou. Nesmí se přejmenovat.Platný příkaz musí být v jednom voice a musí začínat „Sajmon řiká…/ Sajmon hovorí...“ (jinak je neplatný a nesmíte ho splnit.) Sajmon v jednom voice nesmí dělat dlouhé mezery mezi příkazy. Přerušení voice musí být rozpoznatelné! Příkazy dává pouze Sajmon a to včetně odzbrojení! Sajmonovi přikazy se ruší kompletně jeho smrtí nebo jeho odstoupením.
Kachní den: Terroristé musí celé kolo pouze klečet a chodí jako kačenky. (nesmíš si stoupnout po celé kolo, skákání zakázáno není)
Tlustý den: Terroristé chodí celé kolo pouze walkem. (nesmíš běhat celé kolo, můžeš skákat a čupět pouze na místě)

Hry:

- Warden si je může trochu poupravit vyjma vyřazovacích reakcí. Jinak platí instrukce níže.
- Může být aktivní pouze jedna hra v jeden čas.
- Zneužívání her, k zabránění rebélii je zakázáno!

Otázky: V základu platí, že platná odpověď je taková, která je napsaná do chatu. (přesnost odpovědi např. diakritika určí warden)
Vyřazovací Reakce: Může být pouze jako poslední reakce na čup/dřep nebo skok/výskok
Zabíjí pouze Warden. Může být položena maximálně 2krát během kola. Reakce typu “první reakce na ...” nesmí být vyřazovací. Poslední reakce je povolená pouze pro účel vyrovnání počtu T na danou atrakci.
Kohoutí zápasy(Chicken fight): Teroristé pořád čupí(nesmí se postavit) a snaží se vyskočit na hlavu tomu druhému. Kdo jako první vyskočí na hlavu soupeře vyhrál.
Sprej kontest: W určí zeď na kterou T musí nasprejovat sprej. Kdo ho má výše, vyhrává.
- příkaz do konzole: " bind klávesa sm_spray " (např.: bind t sm_spray)
- lze použít chatovým příkazem !spray nebo /spray
- nebo využít spreje ze hry
Úhly:Warden určí směr a úhel pohledu. T se snaží natočit kamerou ve správném směru a úhlu. (Ve stupních°, na radiány zapomeň)
Semafor: V této hře T reagují na 3 slovíčka a těmi jsou zelená, oranžová a červená. Dále je možno přidat další 2 slovíčka, jedno na zahájení a jedno na ukončení semaforu. Na zelenou běžíte, na oranžovou jdete walkem a na červenou stojíte. (neskákat) Místo těchto pravidel pro semafor je možné využít atrakci semafor na mapě, kde si Warden určí vlastní pravidla.
[VIP]BOX: Nesmí být zapnut v celách ani ihned po otevření cel. (pouze nože), nesmí být zapnut když žije rebel.
[VIP]HungerGame: Nesmí být zapnut v celách ani ihned po otevření cel. T můžou sbírat libovolné zbraně a použít, nesmí byt zapnut když žije rebel.
[VIP]TeamGames: T jsou rozděleni do týmů podle barev a navzájem se zabíjí.
- T nesmí opustit vyhrazené místo určené Wardenem.
- T nemohou jít do zbrojnice/šachty/léčebny/secretu.
[VIP]Duely(S4S): T jsou rozděleni po dvojicích, dostanou zbraň bez munice a jeden z nich dostane první kulku a poté si vyměňují výstřely (něco jako S4S)
[VIP]Závod: W vybere T, nastaví start a cíl. Nastaví počet přeživších. Retardované použití závodu bude trestáno. (Např.: závod kde start a cíl jsou od sebe metr…)

Account Panel

TeamSpeak 3 Server

IP adresa: ts.overcore.eu nebo

Steam Skupina

SteamGroupImg OverCore.eu
Členů: 1401

Přidej se

Donate